Luận văn, Luận ánLuận án
711.552 HÔ-K
Quy hoạch xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần kinh tế biển tại các khu kinh tế ven biển Việt Nam :
DDC 711.552
Tác giả CN Hồ Quốc Khánh
Nhan đề Quy hoạch xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần kinh tế biển tại các khu kinh tế ven biển Việt Nam : Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch Đô thị và Nông thôn; Mã số: 62580505 / Hồ Quốc Khánh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.KTS Nguyễn Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 150tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Kinh tế biển
Từ khóa tự do Dịch vụ hậu cần
Từ khóa tự do Quy hoạch khu kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Nam
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00223
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121837
00242
00408FC34D8-8422-4BFA-B47F-603D942E0E73
005201810031515
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181003151216|bthuctap1|c20180808155623|dlinhnm|y20180808155543|zlinhnm
082 |a711.552|bHÔ-K
100 |aHồ Quốc Khánh
245 |aQuy hoạch xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần kinh tế biển tại các khu kinh tế ven biển Việt Nam : |bLuận án Tiến sĩ chuyên ngành Quy hoạch Đô thị và Nông thôn; Mã số: 62580505 / |cHồ Quốc Khánh; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS.KTS Nguyễn Nam
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a150tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aKinh tế biển
653 |aDịch vụ hậu cần
653 |aQuy hoạch khu kinh tế
700 |aNguyễn Nam
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00223
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/hoquockhanh_quyhoachthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00223 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 711.552 HÔ-K Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào