Luận văn, Luận ánLuận án
728.3 NG-Đ
Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên :
DDC 728.3
Tác giả CN Nguyễn Tiến Đức
Nhan đề Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên : Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 62580102 / Nguyễn Tiến Đức; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Đức Nguyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 150tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa tự do Chung cư
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Kiến trúc xanh
Từ khóa tự do Nhà ở
Tác giả(bs) CN Phạm Đức Nguyên
Địa chỉ TVXDKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3(1): LA00222
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121836
00242
0041C39BAD6-23C9-469A-8589-6DC352814133
005201810031514
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181003151137|bthuctap1|y20180808154837|zlinhnm
082 |a728.3|bNG-Đ
100 |aNguyễn Tiến Đức
245 |aTổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên : |bLuận án Tiến sĩ chuyên ngành Kiến trúc; Mã số: 62580102 / |cNguyễn Tiến Đức; Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Phạm Đức Nguyên
260 |aHà Nội : |bĐHXD, |c2018
300 |a150tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aChung cư
653 |aĐô thị
653 |aKiến trúc xanh
653 |aNhà ở
700 |aPhạm Đức Nguyên
852|aTVXD|bKho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3|j(1): LA00222
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tiensi/nhap2018/nguyentienduc_kientructhumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA00222 Kho Luận án- Phòng đoc mở tầng 3 728.3 NG-Đ Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào