Sách ngoại văn
690 SON
Contruction accident and analysis :
DDC 690
Tác giả CN Son Ki-Sang
Nhan đề Contruction accident and analysis : measure and recommendations / Son Ki-Sang, Lee Geun-Suk, Park Tea-Soon
Thông tin xuất bản Seoul : Goomiseogwan Publishing, 2017
Mô tả vật lý 419p. : ill. ; 27cm.
Từ khóa tự do Accident prevention
Từ khóa tự do Contruction
Tác giả(bs) CN Lee Geun-Suk
Tác giả(bs) CN Park Tea-Soon
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(14): GT79192-205
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV00321-3
000 00000nam#a2200000u##4500
00121668
0022
00449664F72-514E-4D0B-98D0-CCBA108CE510
005201806221631
008180622s2017 xxu eng
0091 0
020 |a9788982251985
039|a20180622162923|blinhnm|y20180622162807|zlinhnm
041 |aeng
082 |a690|bSON
100 |aSon Ki-Sang
245 |aContruction accident and analysis : |bmeasure and recommendations / |cSon Ki-Sang, Lee Geun-Suk, Park Tea-Soon
260 |aSeoul : |bGoomiseogwan Publishing, |c2017
300 |a419p. : |bill. ; |c27cm.
653 |aAccident prevention
653 |aContruction
700 |aLee Geun-Suk
700 |aPark Tea-Soon
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(14): GT79192-205
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV00321-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/constructionaccidentandanalysisthumbimage.jpg
890|a17|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00321 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 SON Sách Ngoại Văn 1
2 NV00322 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 SON Sách Ngoại Văn 2
3 NV00323 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 690 SON Sách Ngoại Văn 3
4 GT79192 Kho giáo trình - Tầng 5 690 SON Sách Ngoại Văn 4
5 GT79193 Kho giáo trình - Tầng 5 690 SON Sách Ngoại Văn 5
6 GT79194 Kho giáo trình - Tầng 5 690 SON Sách Ngoại Văn 6
7 GT79195 Kho giáo trình - Tầng 5 690 SON Sách Ngoại Văn 7
8 GT79196 Kho giáo trình - Tầng 5 690 SON Sách Ngoại Văn 8
9 GT79197 Kho giáo trình - Tầng 5 690 SON Sách Ngoại Văn 9
10 GT79198 Kho giáo trình - Tầng 5 690 SON Sách Ngoại Văn 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào