Sách Tiếng Việt
335.4346 BAC
Bác Hồ với người cao tuổi /
DDC 335.4346
Nhan đề Bác Hồ với người cao tuổi / Phạm Việt Trung... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 138tr. ; 19cm.
Tóm tắt Tập hợp 1 số tư liệu, mẩu chuyện về Bác Hồ với người cao tuổi nhằm giới thiệu cho bạn đọc những tư tưởng và tình cảm của Bác với nhân dân ta nói chung, với giới phụ lão nói riêng
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Người cao tuổi
Tác giả(bs) CN Lưu Xuân Công
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Thành
Tác giả(bs) CN Phạm Việt Trung
Tác giả(bs) CN Cao Văn Đan
Tác giả(bs) CN Dương Minh Ngọc
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(17): GT79175-91
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06152-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121666
0021
00435FD3A1A-CCCF-48D3-9C00-A6EFC5C280C7
005201806221544
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045997802|c55000
039|y20180622154310|zlinhnm
082 |a335.4346 |bBAC
245 |aBác Hồ với người cao tuổi / |cPhạm Việt Trung... [et al.]
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a138tr. ; |c19cm.
520 |aTập hợp 1 số tư liệu, mẩu chuyện về Bác Hồ với người cao tuổi nhằm giới thiệu cho bạn đọc những tư tưởng và tình cảm của Bác với nhân dân ta nói chung, với giới phụ lão nói riêng
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aHồ Chí Minh
653 |aNgười cao tuổi
700 |aLưu Xuân Công
700 |aPhạm Quốc Thành
700 |aPhạm Việt Trung
700|aCao Văn Đan
700|aDương Minh Ngọc
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(17): GT79175-91
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06152-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/bachovoinguoicaotuoithumbimage.jpg
890|a20|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06152 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.4346 BAC Sách Tiếng Việt 1
2 TK06153 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.4346 BAC Sách Tiếng Việt 2
3 TK06154 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.4346 BAC Sách Tiếng Việt 3
4 GT79175 Kho giáo trình - Tầng 5 335.4346 BAC Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:25-05-2019
5 GT79176 Kho giáo trình - Tầng 5 335.4346 BAC Sách Tiếng Việt 5
6 GT79177 Kho giáo trình - Tầng 5 335.4346 BAC Sách Tiếng Việt 6
7 GT79178 Kho giáo trình - Tầng 5 335.4346 BAC Sách Tiếng Việt 7
8 GT79179 Kho giáo trình - Tầng 5 335.4346 BAC Sách Tiếng Việt 8
9 GT79180 Kho giáo trình - Tầng 5 335.4346 BAC Sách Tiếng Việt 9
10 GT79181 Kho giáo trình - Tầng 5 335.4346 BAC Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:07-06-2019
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào