Sách Tiếng Việt
302.09597 BAY
70 năm thi đua yêu nước (1948-2018) /
DDC 302.09597
Nhan đề 70 năm thi đua yêu nước (1948-2018) / Biên soạn: TS. Nguyễn Khắc Hà...[et al.]
Thông tin xuất bản H. : Thông tấn, 2018
Mô tả vật lý 258tr. : ảnh ; 25cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban thi đua Khen thưởng Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp khoảng 300 bức ảnh và bài viết mang tính tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào trong thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ nhất (5/1952) đến Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX (12/2015)
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Phong trào thi đua
Tác giả(bs) CN Nguyễn Công Hoan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khắc Hà
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Long
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Phùng Thị Mỹ
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06150-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121665
0021
00401347E65-95E1-46E1-8C61-DFB58143A0B3
005201806221535
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180622153406|blinhnm|c20180622153303|dlinhnm|y20180622153210|zlinhnm
082 |a302.09597|bBAY
245 |a70 năm thi đua yêu nước (1948-2018) / |cBiên soạn: TS. Nguyễn Khắc Hà...[et al.]
260 |aH. : |bThông tấn, |c2018
300 |a258tr. : |bảnh ; |c25cm.
500 |aĐTTS ghi: Ban thi đua Khen thưởng Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
520 |aCuốn sách tập hợp khoảng 300 bức ảnh và bài viết mang tính tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào trong thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ nhất (5/1952) đến Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX (12/2015)
653 |aViệt Nam
653 |aPhong trào thi đua
700 |aNguyễn Công Hoan
700 |aNguyễn Khắc Hà
700 |aPhạm Hồng Long
700|aLê Thị Thu Hương
700|aPhùng Thị Mỹ
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06150-1
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/70namthiduayeunuocthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06150 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 302.09597 BAY Sách Tiếng Việt 1
2 TK06151 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 302.09597 BAY Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào