DDC 512
Nhan đề Đại số / Nguyễn Ngọc Cừ... [et al.]
Thông tin xuất bản H., Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội2005 :
Mô tả vật lý 231tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Toán học cao cấp
Từ khóa tự do Toán học đại cương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Nghị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thuần
Tác giả(bs) CN Trần Đình Trọng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(511): GT10057-502, GT79220-9, GT82497-539, GT83550-61
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00663-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
001215
00211
004F1C083AD-F133-4C57-A334-3AECFAC8D983
005201810170914
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c25000
039|a20181017091154|bhuongpt|c20181015160433|dthuygt|y20160826091959|zhoadt
041 |aVie
082 |a512|bĐAI
245 |aĐại số / |cNguyễn Ngọc Cừ... [et al.]
260 |aH., |c2005 : |bNxb. Đại học Quốc gia Hà Nội
300 |a231tr. ; |c24 cm.
653 |aToán học cao cấp
653 |aToán học đại cương
700 |aNguyễn Văn Nghị
700|aNguyễn Thị Thuần
700|aTrần Đình Trọng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(511): GT10057-502, GT79220-9, GT82497-539, GT83550-61
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00663-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/daisothumbimage.jpg
890|a514|b615|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00663 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 512 NG - C Giáo trình 1
2 TK00664 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 512 NG - C Giáo trình 2
3 TK00665 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 512 NG - C Giáo trình 3
4 GT10057 Kho giáo trình - Tầng 5 512 NG - C Giáo trình 4 Hạn trả:07-06-2019
5 GT10058 Kho giáo trình - Tầng 5 512 NG - C Giáo trình 5
6 GT10059 Kho giáo trình - Tầng 5 512 NG - C Giáo trình 6 Hạn trả:07-03-2019
7 GT10060 Kho giáo trình - Tầng 5 512 NG - C Giáo trình 7
8 GT10061 Kho giáo trình - Tầng 5 512 NG - C Giáo trình 8
9 GT10062 Kho giáo trình - Tầng 5 512 NG - C Giáo trình 9
10 GT10063 Kho giáo trình - Tầng 5 512 NG - C Giáo trình 10 Hạn trả:09-03-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 52