Luận văn, Luận án
624.2 VU - D
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị giảm chấn cột chất lỏng điều chỉnh cho tháp cầu dây văng :
DDC 624.2
Tác giả CN Vũ Quang Dũng
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng thiết bị giảm chấn cột chất lỏng điều chỉnh cho tháp cầu dây văng : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên đề Xây dựng cầu hầm. Mã số: 60.58.25 / Vũ Quang Dũng; Cán bộ hướng dấn: PGS. TS. Phạm Duy Hòa.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2012
Mô tả vật lý 112 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Tháp cầu dây văng
Từ khóa tự do Thiết bị giảm chấn cột chất lỏng
Môn học Xây dựng cầu hầm
Tác giả(bs) CN Phạm Duy Hòa
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00568
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012148
0024
0046324C03B-2984-4BDC-AFCE-6356AA0F0E14
005201807020945
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180702094559|bduocnd|c20180628150707|dcuonglv|y20161026104718|zminhdn
082 |a624.2|bVU - D
100 |aVũ Quang Dũng
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu ứng dụng thiết bị giảm chấn cột chất lỏng điều chỉnh cho tháp cầu dây văng : |bLuận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên đề Xây dựng cầu hầm. Mã số: 60.58.25 / |cVũ Quang Dũng; Cán bộ hướng dấn: PGS. TS. Phạm Duy Hòa.
260 |aH. : |bĐHXD, |c2012
300 |a112 tr. ; |c30 cm.
653 |aTháp cầu dây văng
653 |aThiết bị giảm chấn cột chất lỏng
690 |aXây dựng cầu hầm
700 |aPhạm Duy Hòa
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00568
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/cau_ham_ngam/2012/lv00568vuquangdung/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00568 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 VU - D Luận văn, Luận án 1
  1 of 1