Sách Tiếng Việt
959.731 ĐIA
Địa chí vùng Tây Hồ /
DDC 959.731
Nhan đề Địa chí vùng Tây Hồ / B.s.: Nguyễn Vinh Phúc (chủ biên)... [et al]
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 1099tr. : minh họa ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Trình bày khái quát về vùng Tây Hồ như: Điều kiện tự nhiên, cư dân, lịch sử, kinh tế, văn hoá - nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá, cách mạng kháng chiến, văn học, các làng cũ ven hồ và các hồ nổi tiếng (Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Kẻ Bưởi, Sông Thiên Phù)
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Địa chí
Từ khóa tự do Tây Hồ
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Bào
Tác giả(bs) CN Nguyễn Như Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Vinh Phúc
Tác giả(bs) CN Đào Ngọc Nghiêm
Tác giả(bs) CN Vũ Kiêm Ninh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06149
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121333
0021
004D647D31D-1765-4386-9A9E-73F9D4680AE5
005201805110933
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a978604552522
039|y20180511093201|zlinhnm
082 |a959.731|bĐIA
245 |aĐịa chí vùng Tây Hồ / |c B.s.: Nguyễn Vinh Phúc (chủ biên)... [et al]
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2017
300 |a1099tr. : |bminh họa ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |a Trình bày khái quát về vùng Tây Hồ như: Điều kiện tự nhiên, cư dân, lịch sử, kinh tế, văn hoá - nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá, cách mạng kháng chiến, văn học, các làng cũ ven hồ và các hồ nổi tiếng (Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Kẻ Bưởi, Sông Thiên Phù)
653 |aHà Nội
653 |aĐịa chí
653 |aTây Hồ
700 |aĐặng Văn Bào
700 |aNguyễn Như Hà
700 |aNguyễn Vinh Phúc
700|aĐào Ngọc Nghiêm
700|aVũ Kiêm Ninh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06149
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/diachivungtayho_thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06149 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.731 ĐIA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào