Sách Tiếng Việt
741.0959731 PH-K
Tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội /
DDC 741.0959731
Tác giả CN Phạm Ngọc Khuê
Nhan đề Tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội / Phạm Ngọc Khuê
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 571tr. : ảnh màu ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Tìm hiểu sự hình thành, phát triển tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội. Nghiên cứu đặc điểm kĩ thuật, hình thức nghệ thuật, nội dung tranh và giới thiệu các thể loại tranh dân gian Hàng Trống như: Tranh tôn giáo, tranh chúc tụng, tranh chơi, tranh thế sự, tranh truyện
Từ khóa tự do Tranh dân gian
Từ khóa tự do Tranh hàng trống
Từ khóa tự do Hà Nội
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06148
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121332
0021
004D1430059-1443-45E8-8B21-B7F77E761A69
005201805110919
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786045504529
039|y20180511091746|zlinhnm
082 |a741.0959731|bPH-K
100 |aPhạm Ngọc Khuê
245 |aTranh dân gian Hàng Trống Hà Nội / |cPhạm Ngọc Khuê
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2015
300 |a571tr. : |bảnh màu ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aTìm hiểu sự hình thành, phát triển tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội. Nghiên cứu đặc điểm kĩ thuật, hình thức nghệ thuật, nội dung tranh và giới thiệu các thể loại tranh dân gian Hàng Trống như: Tranh tôn giáo, tranh chúc tụng, tranh chơi, tranh thế sự, tranh truyện
653 |aTranh dân gian
653 |aTranh hàng trống
653 |aHà Nội
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06148
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/tranhdangianhangtronghanoithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06148 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 741.0959731 PH-K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào