Sách Tiếng Việt
959.731 THA
Thành Thăng Long Hà Nội /
DDC 959.731
Nhan đề Thành Thăng Long Hà Nội / B.s.: Nguyễn Hải Kế (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Nxb Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 647tr. ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Giới thiệu toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống công trình thành lũy Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử, từ vị trí, đến quy mô, cấu trúc, diện mạo, cùng các cung điện, đền đài, dinh thự
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thành Thăng Long
Từ khóa tự do Hà Nội
Tác giả(bs) CN Đinh Thuỳ Hiên
Tác giả(bs) CN Phạm Đức Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hải Kế
Tác giả(bs) CN Phạm Lê Huy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thừa Hỷ
Tác giả(bs) CN Tống Văn Lợi
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06147
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121331
0021
004A504DF14-D62A-45FD-ACD7-54CBA869AFC1
005201805110908
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045518595
039|y20180511090653|zlinhnm
082 |a959.731|bTHA
245 |aThành Thăng Long Hà Nội / |c B.s.: Nguyễn Hải Kế (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bNxb Hà Nội, |c2017
300 |a647tr. ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aGiới thiệu toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống công trình thành lũy Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử, từ vị trí, đến quy mô, cấu trúc, diện mạo, cùng các cung điện, đền đài, dinh thự
653 |aLịch sử
653 |aThành Thăng Long
653 |aHà Nội
700 |aĐinh Thuỳ Hiên
700 |aPhạm Đức Anh,
700 |aNguyễn Hải Kế
700|aPhạm Lê Huy
700|aNguyễn Thừa Hỷ
700|aTống Văn Lợi
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06147
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/thanhthanglonghanoithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06147 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.731 THA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào