Sách Tiếng Việt
016.959731 TU-S
Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến :
DDC 016.959731
Nhan đề Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến : Tác giả - Tác phẩm / B.s.: Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 279tr. : ảnh ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Cung cấp thông tin cụ thể về các tác giả, tác phẩm trong Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến với các chủ đề: Địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hoá - xã hội...
Từ khóa tự do Tác phẩm
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Tác giả
Từ khóa tự do Thư mục
Tác giả(bs) CN Nguyễn Kim Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Hậu
Tác giả(bs) CN Phạm Quốc Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Chí Mỹ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khắc Oánh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06146
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121330
0021
00450997FBC-332D-4E75-8611-EAFD3DE57CBB
005201805100938
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045525234
039|y20180510093707|zlinhnm
082 |a016.959731|bTU-S
245 |aTủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến : |b Tác giả - Tác phẩm / |cB.s.: Nguyễn Chí Mỳ (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2017
300 |a279tr. : |bảnh ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aCung cấp thông tin cụ thể về các tác giả, tác phẩm trong Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến với các chủ đề: Địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hoá - xã hội...
653 |aTác phẩm
653 |aHà Nội
653 |aTác giả
653|aThư mục
700 |aNguyễn Kim Sơn
700 |aNguyễn Xuân Hậu
700 |aPhạm Quốc Tuấn
700|aNguyễn Chí Mỹ
700|aNguyễn Khắc Oánh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06146
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/tusachthanglongngannamvanhienthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06146 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 016.959731 TU-S Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào