Sách Tiếng Việt
959.731 BĂ-V
Kẻ sỹ Thăng Long /
DDC 959.731
Tác giả CN Bằng Việt
Nhan đề Kẻ sỹ Thăng Long / Bằng Việt
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 367tr. ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Trình bày khái niệm về sĩ, kẻ sĩ; điều kiện hình thành nền quốc học và "kẻ sĩ Thăng Long"; luận về kẻ sĩ; tầm vóc "quốc sĩ" và "nguyên khí quốc gia"; các yếu tố địa - chính trị, kinh tế - xã hội và văn hoá - giáo dục tác động đến sự hình thành "kẻ sĩ" nước ta, đặc biệt ở Thăng Long; 'Kẻ sĩ Thăng Long" với vấn đề vũ trụ quan, nhân sinh quan; quan điểm về vũ trụ và nhân sinh qua lăng kính của các vị Trạng nguyên, Tiến sĩ thời xưa ở Thăng Long; "Kẻ sĩ" trong bốn tầng lớp dân cư: sĩ, nông, công, thương...
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Kẻ sĩ
Từ khóa tự do Hà Nội
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06145
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121329
0021
0045FE692F6-1659-4A99-A070-D1A65856EB44
005201805100906
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045518588
039|y20180510090513|zlinhnm
082 |a959.731|bBĂ-V
100 |aBằng Việt
245 |aKẻ sỹ Thăng Long / |cBằng Việt
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2017
300 |a367tr. ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aTrình bày khái niệm về sĩ, kẻ sĩ; điều kiện hình thành nền quốc học và "kẻ sĩ Thăng Long"; luận về kẻ sĩ; tầm vóc "quốc sĩ" và "nguyên khí quốc gia"; các yếu tố địa - chính trị, kinh tế - xã hội và văn hoá - giáo dục tác động đến sự hình thành "kẻ sĩ" nước ta, đặc biệt ở Thăng Long; 'Kẻ sĩ Thăng Long" với vấn đề vũ trụ quan, nhân sinh quan; quan điểm về vũ trụ và nhân sinh qua lăng kính của các vị Trạng nguyên, Tiến sĩ thời xưa ở Thăng Long; "Kẻ sĩ" trong bốn tầng lớp dân cư: sĩ, nông, công, thương...
653 |aLịch sử
653 |aKẻ sĩ
653 |aHà Nội
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06145
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/kesythanglongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06145 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.731 BĂ-V Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào