Sách Tiếng Việt
729.0959731 TR-N
Nghìn năm sân khấu Thăng Long /
DDC 729.0959731
Tác giả CN Trần Việt Ngữ
Nhan đề Nghìn năm sân khấu Thăng Long / Trần Việt Ngữ
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 880tr. : ảnh ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Nghiên cứu các hoạt động sân khấu của Thăng Long - Hà Nội diễn ra trên đất Thăng Long, từ nghệ thuật cung đình xưa đến các hoạt động sân khấu của các đơn vị trung ương ngày nay: Tạp kỹ và xiếc, múa rối, chèo, tuồng, cải lương, kịch nói. Tiên hiền nghệ thuật Thăng Long và nghệ sĩ sân khấu Hà Nội
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Sân khấu
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06144
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121328
0021
0046C43B22E-79CD-4FE4-BDCF-3F15BA435415
005201805100900
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045523216
039|y20180510085930|zlinhnm
082 |a729.0959731|bTR-N
100 |aTrần Việt Ngữ
245 |aNghìn năm sân khấu Thăng Long / |cTrần Việt Ngữ
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2017
300 |a880tr. : |bảnh ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aNghiên cứu các hoạt động sân khấu của Thăng Long - Hà Nội diễn ra trên đất Thăng Long, từ nghệ thuật cung đình xưa đến các hoạt động sân khấu của các đơn vị trung ương ngày nay: Tạp kỹ và xiếc, múa rối, chèo, tuồng, cải lương, kịch nói. Tiên hiền nghệ thuật Thăng Long và nghệ sĩ sân khấu Hà Nội
653 |aLịch sử
653 |aHà Nội
653 |aSân khấu
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06144
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/nghinnamsankhauthanglongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06144 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.0959731 TR-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào