Sách Tiếng Việt
VU-K(3)
Văn hiến Thăng Long.
DDC
DDC 959.731
Tác giả CN Vũ Khiêu
Nhan đề Văn hiến Thăng Long. Tập 3 / GS. Vũ Khiêu
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 24tr. ; 775cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Trình bày thời cơ và thách thức của thời đại ngày nay đối với những giá trị văn hiến Thăng Long; thực trạng, diễn biến của Hà Nội trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hà Nội trong bối cảnh văn hoá của nhân loại ngày nay...
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Văn hiến
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06143
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121327
0021
00426C80795-BE47-4153-B593-14E79EBDE21B
005201805100902
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045524428
039|a20180510090044|blinhnm|c20180510085348|dlinhnm|y20180510084556|zlinhnm
082 |bVU-K(3)
082|a959.731
100 |aVũ Khiêu
245 |aVăn hiến Thăng Long. |nTập 3 / |cGS. Vũ Khiêu
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2017
300 |a24tr. ; |c775cm.
490|aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520|aTrình bày thời cơ và thách thức của thời đại ngày nay đối với những giá trị văn hiến Thăng Long; thực trạng, diễn biến của Hà Nội trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hà Nội trong bối cảnh văn hoá của nhân loại ngày nay...
653 |aLịch sử
653 |aHà Nội
653 |aVăn hiến
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06143
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/vanhienthanglongtap3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06143 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.731 VU-K(3) Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào