Đề tài nghiên cứu khoa họcĐề tài cấp Trường
624.175
Phương pháp tính độ tin cậy công trình chịu tải trọng gió bão: Báo cáo tóm tắt đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm: MS: 111-2011/KHXD-TĐ/
DDC 624.175
Tác giả CN Chu Thanh Bình
Nhan đề Phương pháp tính độ tin cậy công trình chịu tải trọng gió bão: Báo cáo tóm tắt đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm: MS: 111-2011/KHXD-TĐ/ Chu Thanh Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : H. ĐHXD, 2012
Mô tả vật lý 25tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Tính toán độ tin cậy
Từ khóa tự do Độ tin cậy công trình
Từ khóa tự do Công trình chống bão
Từ khóa tự do Tải trọng gió bão
Địa chỉ Kho Đề tài - Phòng đọc mở, Thư viện trường ĐHXD
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121326
00251
004EEBCD073-A834-46BE-927B-5CF921B4EFDA
005201810031550
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20181003155056|blinhnm|c20180509162134|dduocnd|y20180509161858|zduocnd
041 |aVie
082 |a624.175
100 |aChu Thanh Bình
245 |aPhương pháp tính độ tin cậy công trình chịu tải trọng gió bão: Báo cáo tóm tắt đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm: MS: 111-2011/KHXD-TĐ/ |cChu Thanh Bình
260 |aHà Nội : |bH. ĐHXD, |c2012
300 |a25tr. ; |c20cm.
653 |aTính toán độ tin cậy
653 |aĐộ tin cậy công trình
653 |aCông trình chống bão
653 |aTải trọng gió bão
852 |aKho Đề tài - Phòng đọc mở, Thư viện trường ĐHXD
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/detainckh/2012/dt00040bchuthanhbinh/1noidung_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào