Sách Tiếng Việt
959.731 VU-K(2)
Văn hiến Thăng Long.
DDC 959.731
Tác giả CN Vũ Khiêu
Nhan đề Văn hiến Thăng Long. Tập 2 / GS. Vũ Khiêu
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 807tr. ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Giới thiệu văn hiến Thăng Long trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc; Hồ Chí Minh với văn hiến Thăng Long và những giá trị văn hiến hội tụ và lan toả của mảnh đất này trên đất Huế, với ba trăm năm Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh miền Nam khác
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Văn hiến
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06142
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121325
0021
004A07489C3-DFB3-49C5-A596-3A568F23E4D4
005201805100848
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045524411
039|a20180510084710|blinhnm|y20180509104758|zlinhnm
082 |a959.731|bVU-K(2)
100 |aVũ Khiêu
245 |aVăn hiến Thăng Long. |nTập 2 / |cGS. Vũ Khiêu
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2017
300 |a807tr. ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aGiới thiệu văn hiến Thăng Long trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc; Hồ Chí Minh với văn hiến Thăng Long và những giá trị văn hiến hội tụ và lan toả của mảnh đất này trên đất Huế, với ba trăm năm Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh miền Nam khác
653 |aLịch sử
653 |aHà Nội
653 |aVăn hiến
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06142
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/vanhienthanglongtap2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06142 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.731 VU-K(2) Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào