Sách Tiếng Việt
959.731 VU-K(1)
Văn hiến Thăng Long.
DDC 959.731
Tác giả CN Vũ Khiêu
Nhan đề Văn hiến Thăng Long. Tập 1 / GS. Vũ Khiêu
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 815tr. : ảnh màu ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Định nghĩa và nội dung của văn hiến Thăng Long. Sự vận động của văn hiến Thăng Long từ thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc, dưới thời Bắc thuộc và trong suốt 8 thế kỷ, từ năm 1010 đến 1802
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Văn hiến
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06141
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121324
0021
004553EE812-2634-42E8-9848-249D1DB73284
005201805091038
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045524404
039|a20180509103752|blinhnm|y20180509103714|zlinhnm
082 |a959.731|bVU-K(1)
100 |aVũ Khiêu
245 |aVăn hiến Thăng Long. |nTập 1 / |cGS. Vũ Khiêu
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2017
300 |a815tr. : |bảnh màu ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aĐịnh nghĩa và nội dung của văn hiến Thăng Long. Sự vận động của văn hiến Thăng Long từ thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc, dưới thời Bắc thuộc và trong suốt 8 thế kỷ, từ năm 1010 đến 1802
653 |aLịch sử
653 |aHà Nội
653 |aVăn hiến
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06141
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/vanhienthanglongtap1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06141 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.731 VU-K(1) Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào