Sách ngoại văn
005.117 WUC
An introduction to object-oriented programming with Java /
DDC 005.117
Tác giả CN Wu, C.Thomas
Nhan đề An introduction to object-oriented programming with Java / C. Thomas Wu
Thông tin xuất bản United States : McGraw-Hill, 2010
Mô tả vật lý 987p : ill ; 30cm.
Từ khóa tự do Object-oriented programming
Từ khóa tự do Java
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00318
000 00000nam#a2200000u##4500
00121200
0022
004F037B8DB-DE20-40BF-8150-A14ADDD9FFB4
005201804231503
008180423s2010 xxu eng
0091 0
020 |a9780073523309
039|y20180423150306|zthuctap1
082 |a005.117|bWUC
100 |aWu, C.Thomas
245 |aAn introduction to object-oriented programming with Java / |cC. Thomas Wu
260 |aUnited States : |bMcGraw-Hill, |c2010
300 |a987p : |bill ; |c30cm.
653 |aObject-oriented programming
653 |aJava
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00318
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/nv/nv00064thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00318 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.117 WUC Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào