Sách ngoại văn
005.133 BER
Real-World solutions for developing high-Quality PHP frameworks and applications /
DDC 005.133
Tác giả CN Bergmann, Sebastian
Nhan đề Real-World solutions for developing high-Quality PHP frameworks and applications / Sebastian Bergmann, Stefan Priebsch
Thông tin xuất bản Untied Statas : Wiley Publishing, Inc, 2011
Mô tả vật lý 378p : ill ; 30cm.
Từ khóa tự do Real
Từ khóa tự do World solutions for developing high
Tác giả(bs) CN Priebsch, Stefan
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00317
000 00000nam#a2200000u##4500
00121199
0022
004B736C315-3EF1-43A1-AC30-D0F7D0B31830
005201804231455
008180423s2011 xxu eng
0091 0
020 |a9780470872499
039|y20180423145524|zthuctap1
082 |a005.133|bBER
100 |aBergmann, Sebastian
245 |aReal-World solutions for developing high-Quality PHP frameworks and applications / |cSebastian Bergmann, Stefan Priebsch
260 |aUntied Statas : |bWiley Publishing, Inc, |c2011
300 |a378p : |bill ; |c30cm.
653 |aReal
653 |aWorld solutions for developing high
700 |aPriebsch, Stefan
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00317
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/nv/nv00065thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00317 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.133 BER Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào