Sách ngoại văn
005.1 MON
A crash course in fortran /
DDC 005.1
Tác giả CN Monro, Donald M
Nhan đề A crash course in fortran / Donala M. Monro
Thông tin xuất bản United States : Edward Arnold, 1989
Mô tả vật lý 218p : ill ; 30cm.
Từ khóa tự do Programming languages
Từ khóa tự do Computer languages
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00316
000 00000nam#a2200000u##4500
00121198
0022
004D14E67B4-CA27-4D7C-8550-FACBA5A336BE
005201804231441
008180423s1989 xxu eng
0091 0
020 |a0713135824
039|y20180423144105|zthuctap1
082 |a005.1|bMON
100 |aMonro, Donald M
245 |aA crash course in fortran / |cDonala M. Monro
260 |aUnited States : |bEdward Arnold, |c1989
300 |a218p : |bill ; |c30cm.
653 |aProgramming languages
653 |aComputer languages
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00316
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av2123thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00316 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.1 MON Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào