Sách ngoại văn
005.13 PRE
Oracle SQL and introductory PL/ SQL /
DDC 005.13
Tác giả CN Preece, Linda, L.
Nhan đề Oracle SQL and introductory PL/ SQL / Linda L. Preece
Thông tin xuất bản New York : McGraw- Hill, 2004
Mô tả vật lý 246 : ill ; 24cm
Từ khóa tự do Advanced SELECT Statement
Từ khóa tự do Report Formating
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00314
000 00000nam#a2200000u##4500
00121196
0022
0042333F0BF-7DD7-4BF5-A820-8F2C927F8B07
005201804230958
008180423s2004 xxu eng
0091 0
020 |a0072860464
039|y20180423095810|zthuctap2
041 |aEng
082 |a005.13|bPRE
100 |aPreece, Linda, L.
245 |aOracle SQL and introductory PL/ SQL / |cLinda L. Preece
260 |aNew York : |bMcGraw- Hill, |c2004
300 |a246 : |bill ; |c24cm
653 |aAdvanced SELECT Statement
653 |aReport Formating
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00314
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av1915thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00314 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.13 PRE Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào