Sách ngoại văn
005.1 THE
The art of computer programming :
DDC 005.1
Nhan đề The art of computer programming : Seminumerical algorithms
Thông tin xuất bản United States : McGraw-Hill, 1456
Mô tả vật lý 624p : ill ; 24cm.
Từ khóa tự do Computer programming
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00313
000 00000nam#a2200000u##4500
00121195
0022
004C51D01B8-1B03-4156-AF02-237F1F00E3EA
005201804231424
008180423s1456 xxu eng
0091 0
039|a20180423142449|bthuctap1|y20180423094642|zthuctap1
082 |a005.1|bTHE
245 |aThe art of computer programming : |bSeminumerical algorithms
260 |aUnited States : |bMcGraw-Hill, |c1456
300 |a624p : |bill ; |c24cm.
653 |aComputer programming
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00313
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av1456thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00313 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.1 THE Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào