Sách ngoại văn
005.11 SOD
Object- Oriented Methods for Software Development /
DDC 005.11
Tác giả CN Sodhi, Jag
Nhan đề Object- Oriented Methods for Software Development / Sodhi Jag
Thông tin xuất bản New York : McGraw- Hill, 1996
Mô tả vật lý 277 : ill ; 24cm
Từ khóa tự do Ada- An Overview
Từ khóa tự do Object- Oriented Pradigm
Tác giả(bs) CN Shodhi, Prince
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00312
000 00000nam#a2200000u##4500
00121194
0022
0046BA44199-7F11-487F-B812-91F5ECD5A3C8
005201804230945
008180423s1996 xxu eng
0091 0
020 |a0070595747
039|y20180423094532|zthuctap2
041 |aEng
082 |a005.11|bSOD
100 |aSodhi, Jag
245 |aObject- Oriented Methods for Software Development / |cSodhi Jag
260 |aNew York : |bMcGraw- Hill, |c1996
300 |a277 : |bill ; |c24cm
653 |aAda- An Overview
653 |aObject- Oriented Pradigm
700 |aShodhi, Prince
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00312
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av9192003thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00312 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.11 SOD Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào