Sách ngoại văn
005.1 PRI
Praction Object- Priented Design /
DDC 005.1
Tác giả CN Priestley, Mark
Nhan đề Praction Object- Priented Design / Mark Priestley
Thông tin xuất bản New York : MCGraw- Hill, 1996
Mô tả vật lý 333p. : ill ; 24cm
Từ khóa tự do Dynamic Models
Từ khóa tự do Static Models
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00310
000 00000nam#a2200000u##4500
00121193
0022
00443A90FC5-6473-41D5-A873-34CD3081006F
005201804230939
008180423s1996 xxu eng
0091 0
020 |a0077091760
039|y20180423093935|zthuctap2
041 |aEng
082 |a005.1|bPRI
100 |aPriestley, Mark
245 |aPraction Object- Priented Design / |cMark Priestley
260 |aNew York : |bMCGraw- Hill, |c1996
300 |a333p. : |bill ; |c24cm
653 |aDynamic Models
653 |aStatic Models
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00310
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/av/av9522003thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00310 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.1 PRI Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào