Luận văn, Luận án
658.421 ĐÔ - T
Nghiên cứu một số nội dung lập và quản lý tiến độ thi công các công trình xây dựng đường trong điều kiện Việt Nam :
DDC 658.421
Tác giả CN Đỗ Đức Thỏa
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu một số nội dung lập và quản lý tiến độ thi công các công trình xây dựng đường trong điều kiện Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số : 60.58.20 / Đỗ Đức Thỏa; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Đình Phụng.
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2011
Mô tả vật lý 70 tr. : Phụ lục ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quản lý tiến độ
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Môn học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Phụng
Địa chỉ TVXDKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): LV00532
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012112
0024
004CFD686BE-A23C-4AF1-B87C-2A49FC7F23DB
005201807020933
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180702093416|bduocnd|y20161026093559|zminhdn
082 |a658.421|bĐÔ - T
100 |aĐỗ Đức Thỏa
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu một số nội dung lập và quản lý tiến độ thi công các công trình xây dựng đường trong điều kiện Việt Nam : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số : 60.58.20 / |cĐỗ Đức Thỏa; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Đình Phụng.
260 |aH. : |bĐHXD, |c2011
300 |a70 tr. : |bPhụ lục ; |c30 cm.
653 |aQuản lý tiến độ
653 |aQuản lý dự án
690 |aXây dựng dân dụng và công nghiệp
700 |aVũ Đình Phụng
852|aTVXD|bKho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): LV00532
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/luanvanthacsy/xddd&cn/2011/lv00532doducthoa/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00532 Kho Luận văn - Phòng đọc mở tầng 3 658.421 ĐÔ - T Luận văn, Luận án 1
  1 of 1