Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
519 NG - B
Phương pháp toán kinh tế trong quản trị kinh doanh xây dựng /
DDC 519
Tác giả CN Nguyễn Mậu Bành
Nhan đề Phương pháp toán kinh tế trong quản trị kinh doanh xây dựng / PGS,PTS Nguyễn Mậu Bành (chủ biên); PTS. Vũ Thị Hòa
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 1997
Mô tả vật lý 167 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Kinh tế xây dựng
Từ khóa tự do Phương pháp toán
Từ khóa tự do Toán kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Hòa
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00654-6
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(80): GT10547-626
000 00000nam#a2200000ua#4500
001202
00211
004FB4108E7-E7AE-41FA-86F5-4CE73EF851F6
005201810170920
008160608s1997 vm vie
0091 0
020 |c19200
039|a20181017091706|bhuongpt|c20181015160103|dthuygt|y20160826085756|zhoadt
041 |aVie
082|a519|bNG - B
100 |aNguyễn Mậu Bành|cPGS,PTS|eChủ biên
245 |aPhương pháp toán kinh tế trong quản trị kinh doanh xây dựng / |cPGS,PTS Nguyễn Mậu Bành (chủ biên); PTS. Vũ Thị Hòa
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1997
300 |a167 tr. ; |c27 cm.
653 |aKinh tế xây dựng
653 |aPhương pháp toán
653 |aToán kinh tế
653|aQuản trị kinh doanh
700|aVũ Thị Hòa
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00654-6
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(80): GT10547-626
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/pptoankinhtetrongquantrikinhdoanh/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a83|b184|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00654 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 519 NG - B Giáo trình 1
2 TK00655 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 519 NG - B Giáo trình 2
3 TK00656 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 519 NG - B Giáo trình 3
4 GT10547 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - B Giáo trình 4
5 GT10548 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - B Giáo trình 5 Hạn trả:23-08-2019
6 GT10549 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - B Giáo trình 6 Hạn trả:12-03-2020
7 GT10550 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - B Giáo trình 7
8 GT10551 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - B Giáo trình 8
9 GT10552 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - B Giáo trình 9 Hạn trả:07-03-2020
10 GT10553 Kho giáo trình - Tầng 5 519 NG - B Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9