Sách Tiếng Việt
355 GIA
Giáo dục quốc phòng:
DDC 355
Tác giả CN Nguyễn Duy Sửu
Nhan đề Giáo dục quốc phòng: Phần phổ thông binh chủng/ Nguyễn Duy Sửu, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Phi Cảnh
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 1997
Mô tả vật lý 128 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Giáo dục quốc phòng
Từ khóa tự do Phổ thông binh chủng
Từ khóa tự do Quốc phòng an ninh
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00494-6
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(290): GT05691-980
000 00000nam#a2200000ua#4500
001172
0021
0045E3CD753-8F75-437E-8D0F-21FED8D9C94B
005201805171040
008160608s1997 vm vie
0091 0
020 |c16000
039|a20180517104037|bduocnd|c20180517104013|dduocnd|y20160825150152|zhuyenht
041 |avie
082 |a355|bGIA
100 |aNguyễn Duy Sửu|eChủ biên
245 |aGiáo dục quốc phòng: |bPhần phổ thông binh chủng/ |cNguyễn Duy Sửu, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Phi Cảnh
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1997
300 |a128 tr. ; |c27 cm.
653 |aGiáo dục quốc phòng
653 |aPhổ thông binh chủng
653|aQuốc phòng an ninh
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00494-6
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(290): GT05691-980
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/giaoducquocphong_phanbinhchungphong_1997/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a293|b86|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00494 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355 GIA Sách Tiếng Việt 1
2 TK00495 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355 GIA Sách Tiếng Việt 2
3 TK00496 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355 GIA Sách Tiếng Việt 3
4 GT05691 Kho giáo trình - Tầng 5 355 GIA Giáo trình 4
5 GT05692 Kho giáo trình - Tầng 5 355 GIA Giáo trình 5
6 GT05693 Kho giáo trình - Tầng 5 355 GIA Giáo trình 6
7 GT05694 Kho giáo trình - Tầng 5 355 GIA Giáo trình 7
8 GT05695 Kho giáo trình - Tầng 5 355 GIA Giáo trình 8
9 GT05696 Kho giáo trình - Tầng 5 355 GIA Giáo trình 9
10 GT05697 Kho giáo trình - Tầng 5 355 GIA Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 30