Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
510 DO-H
Bài giảng toán học cao cấp.
DDC 510
Tác giả CN Doãn Tam Hòe
Nhan đề Bài giảng toán học cao cấp. Tập 1, Đại số tuyến tính - Giải tích 1 và 2 / Doãn Tam Hòe
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà nội, 2016
Mô tả vật lý 256tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú Thầy Doãn Tam Hòe tặng
Từ khóa tự do Đại số tuyến tính
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Toán học cao cấp
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(197): GT74150-246, GT80228-327
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05893-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117100
00211
004A72A011B-4988-4845-A97B-C94F960F8B9D
005201810170911
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786049502224|c159000
039|a20181017091158|blinhnm|c20181015162636|dlinhnm|y20170927091147|zlinhnm
082 |a510|bDO-H
100 |aDoãn Tam Hòe
245 |aBài giảng toán học cao cấp. |nTập 1, |pĐại số tuyến tính - Giải tích 1 và 2 / |cDoãn Tam Hòe
260 |aH. : |bBách khoa Hà nội, |c2016
300 |a256tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500|aThầy Doãn Tam Hòe tặng
653 |aĐại số tuyến tính
653 |aGiải tích
653 |aToán học cao cấp
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(197): GT74150-246, GT80228-327
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05893-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/bttoanhoccaocap_doantamhoethumbimage.jpg
890|a200|b624|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05893 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510 DO-H Giáo trình 1
2 TK05894 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510 DO-H Giáo trình 2
3 TK05895 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510 DO-H Giáo trình 3
4 GT74150 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Giáo trình 4
5 GT74151 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Giáo trình 5 Hạn trả:13-02-2020
6 GT74152 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Giáo trình 6 Hạn trả:14-06-2021
7 GT74153 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Giáo trình 7 Hạn trả:08-03-2019
8 GT74154 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Giáo trình 8 Hạn trả:28-06-2021
9 GT74155 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Giáo trình 9
10 GT74156 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Giáo trình 10 Hạn trả:15-04-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20