Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
355.007 GIA (1)
Giáo trình giáo dục Quốc Phòng - An ninh:
DDC 355.007
Nhan đề Giáo trình giáo dục Quốc Phòng - An ninh: Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng/, Tập 1 / Đào Huy Hiệp...[el al.],
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 227 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do An ninh quốc phòng
Từ khóa tự do Giáo dục quốc phòng
Từ khóa tự do Quốc phòng an ninh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(635): GT04860-5494
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00491-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
001170
0021
0041A844760-B435-43AF-BAD7-A272B99ED873
005201805181005
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c24000
039|a20180518100608|bduocnd|c20180110144839|dduocnd|y20160825145559|zhuyenht
041 |avie
082 |a355.007|bGIA (1)
245 |aGiáo trình giáo dục Quốc Phòng - An ninh: |bDùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng/, |pTập 1 / |cĐào Huy Hiệp...[el al.],
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2008
300 |a227 tr. ; |c24 cm.
653 |aAn ninh quốc phòng
653 |aGiáo dục quốc phòng
653|aQuốc phòng an ninh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(635): GT04860-5494
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00491-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/quocphonganninh1thumbimage.jpg
890|a638|b1731|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00491 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.007 ĐA-H(1) Sách Tiếng Việt 1
2 TK00492 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.007 ĐA-H(1) Sách Tiếng Việt 2
3 TK00493 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.007 ĐA-H(1) Sách Tiếng Việt 3
4 GT04860 Kho giáo trình - Tầng 5 355.007 ĐA-H(1) Giáo trình 4 Hạn trả:04-10-2018
5 GT04861 Kho giáo trình - Tầng 5 355.007 ĐA-H(1) Giáo trình 5
6 GT04862 Kho giáo trình - Tầng 5 355.007 ĐA-H(1) Giáo trình 6 Hạn trả:04-10-2018
7 GT04863 Kho giáo trình - Tầng 5 355.007 ĐA-H(1) Giáo trình 7 Hạn trả:30-03-2020
8 GT04864 Kho giáo trình - Tầng 5 355.007 ĐA-H(1) Giáo trình 8 Hạn trả:22-04-2021
9 GT04865 Kho giáo trình - Tầng 5 355.007 ĐA-H(1) Giáo trình 9
10 GT04866 Kho giáo trình - Tầng 5 355.007 ĐA-H(1) Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 64