Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
330 ĐI - Q
Kinh tế học cho kỹ sư kinh tế/
DDC 330
Tác giả CN Đinh Đăng Quang
Nhan đề Kinh tế học cho kỹ sư kinh tế/ TS. Đinh Đăng Quang
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 147 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Trường Đại học Xây dựng
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Kinh tế vi mô
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00311-3
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(92): GT06603-83, GT18001-11
000 00000nam#a2200000ua#4500
001159
00211
0047C525933-8192-4BE7-84FC-CE2FF8B0D198
005201810170904
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c22,000
039|a20181017090457|bthuygt|c20181015155537|dthuygt|y20160825142840|zthuydh
041 |aVie
082 |a330|bĐI - Q
100 |aĐinh Đăng Quang|cTS.
245 |aKinh tế học cho kỹ sư kinh tế/ |cTS. Đinh Đăng Quang
260 |aH. : |bXây dựng, |c2001
300 |a147 tr. ; |c27 cm.
500|aTrường Đại học Xây dựng
653 |aKinh tế học
653 |aKinh tế vi mô
653 |aKinh tế vĩ mô
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00311-3
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(92): GT06603-83, GT18001-11
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/kinhtehocchokysukinhte_2001/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a95|b279|c2|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00311 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 330 ĐI - Q Giáo trình 1
2 TK00312 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 330 ĐI - Q Giáo trình 2
3 TK00313 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 330 ĐI - Q Giáo trình 3
4 GT06603 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 4 Hạn trả:06-06-2019
5 GT06604 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 5 Hạn trả:05-06-2020
6 GT06605 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 6 Hạn trả:05-06-2020
7 GT06606 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 7 Hạn trả:24-10-2020
8 GT06607 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 8 Hạn trả:04-06-2020
9 GT06608 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 9 Hạn trả:11-01-2019
10 GT06609 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 10 Hạn trả:12-06-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10