DDC 621.31
Nhan đề Kỹ thuật điện / TS. Trương Tri Ngộ (chủ biên) ...[et al.]
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000
Mô tả vật lý 287tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Điện kỹ thuật
Từ khóa tự do Mạch điện
Từ khóa tự do Truyền động điện
Tác giả(bs) CN Lê Nho Bộ
Tác giả(bs) CN Đồng Xuân Khang
Tác giả(bs) CN Hà Đặng Cao Phong
Tác giả(bs) CN Vũ Hồng Dư
Tác giả(bs) CN Trương Tri Ngộ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(236): GT18028-263
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011486
00211
004EF9D8E66-2405-4A1F-A585-28E7180BA495
005201810170935
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c31500
039|a20181017093251|bthuctap1|c20181015161911|dhuongpt|y20161010095032|zhoadt
041 |aVie
082 |a621.31|bKY - T
245 |aKỹ thuật điện / |cTS. Trương Tri Ngộ (chủ biên) ...[et al.]
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2000
300 |a287tr. ; |c24cm.
653 |aĐiện kỹ thuật
653 |aMạch điện
653 |aTruyền động điện
700 |aLê Nho Bộ
700|aĐồng Xuân Khang
700|aHà Đặng Cao Phong
700|aVũ Hồng Dư
700|aTrương Tri Ngộ
700|aNguyễn Văn Thanh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(236): GT18028-263
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/kythuatdien_2000thumbimage.jpg
890|a236|b791|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT18028 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 KY - T Giáo trình 1 Hạn trả:15-09-2018
2 GT18029 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 KY - T Giáo trình 2 Hạn trả:07-01-2019
3 GT18030 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 KY - T Giáo trình 3 Hạn trả:15-06-2018
4 GT18031 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 KY - T Giáo trình 4 Hạn trả:05-01-2019
5 GT18032 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 KY - T Giáo trình 5 Hạn trả:07-03-2020
6 GT18033 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 KY - T Giáo trình 6 Hạn trả:02-01-2020
7 GT18034 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 KY - T Giáo trình 7 Hạn trả:07-03-2019
8 GT18035 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 KY - T Giáo trình 8 Hạn trả:08-03-2019
9 GT18036 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 KY - T Giáo trình 9 Hạn trả:09-03-2020
10 GT18037 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 KY - T Giáo trình 10 Hạn trả:06-06-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 24