DDC 624.15
Tác giả CN Lê Đức Thắng
Nhan đề Nền và móng / Lê Đức Thắng (chủ biên); Bùi Anh Định; Phan Trường Phiệt
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1998
Mô tả vật lý 343tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Móng giếng chìm
Từ khóa tự do Công tác hố móng
Từ khóa tự do Móng cọc
Tác giả(bs) CN Bùi Anh Định
Tác giả(bs) CN Phan Trường Phiệt
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(311): GT28127-377, GT83750-809
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04267-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011473
00211
004AF82BD3E-1A3A-4701-958C-889F30C4B0E5
005201810170938
008160608s1998 vm vie
0091 0
039|a20181017093817|blinhnm|c20181015155801|dthuctap1|y20161006082511|zThuctap1
082 |a624.15|bLÊ-T
100 |aLê Đức Thắng |eChủ biên
245 |aNền và móng / |cLê Đức Thắng (chủ biên); Bùi Anh Định; Phan Trường Phiệt
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1998
300 |a343tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aMóng giếng chìm
653 |aCông tác hố móng
653 |aMóng cọc
700 |aBùi Anh Định
700|aPhan Trường Phiệt
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(311): GT28127-377, GT83750-809
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04267-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/nenvamongthumbimage.jpg
890|a314|b787|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04267 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 LÊ-T Giáo trình 1
2 TK04268 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 LÊ-T Giáo trình 2
3 TK04269 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 LÊ-T Giáo trình 3
4 GT28127 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 4 Hạn trả:06-06-2019
5 GT28128 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 5 Hạn trả:31-08-2018
6 GT28129 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 6 Hạn trả:04-06-2020
7 GT28130 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 7 Hạn trả:04-06-2020
8 GT28131 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 8
9 GT28132 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 9 Hạn trả:14-10-2019
10 GT28133 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 10 Hạn trả:08-06-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 32