Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
531 BÔ-M
Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở /
DDC 531
Tác giả TT Bộ môn Cơ học Lý thuyết
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở / Bộ môn Cơ học Lý thuyết - Trường ĐH Xây dựng
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 1998
Mô tả vật lý 178tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Vật rắn
Từ khóa tự do Động học điểm
Từ khóa tự do Ma sát
Từ khóa tự do Tĩnh học
Từ khóa tự do Động lực học
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(285): GT13354-507, GT75826-79, GT79810-26, GT82841-900
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04207-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011450
00211
004F4D7DC4B-C00A-4006-B766-4B654483F8C6
005201810170921
008160608s1998 vm vie
0091 0
039|a20181017091834|bhuongpt|c20181015155400|dlinhnm|y20161004143704|zlinhnm
082 |a531|bBÔ-M
110 |aBộ môn Cơ học Lý thuyết|bTrường ĐH Xây dựng
245 |aHướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở / |cBộ môn Cơ học Lý thuyết - Trường ĐH Xây dựng
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c1998
300 |a178tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aVật rắn
653 |aĐộng học điểm
653 |aMa sát
653 |aTĩnh học
653 |aĐộng lực học
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(285): GT13354-507, GT75826-79, GT79810-26, GT82841-900
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04207-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/huongdangiaibtcohoccosothumbimage.jpg
890|a288|b969|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04207 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 BÔ-M Giáo trình 1
2 TK04208 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 BÔ-M Giáo trình 2
3 TK04209 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 BÔ-M Giáo trình 3
4 GT13354 Kho giáo trình - Tầng 5 531 BÔ-M Giáo trình 4 Hạn trả:23-08-2021
5 GT13355 Kho giáo trình - Tầng 5 531 BÔ-M Giáo trình 5 Hạn trả:06-06-2020
6 GT13356 Kho giáo trình - Tầng 5 531 BÔ-M Giáo trình 6 Hạn trả:07-06-2019
7 GT13357 Kho giáo trình - Tầng 5 531 BÔ-M Giáo trình 7 Hạn trả:06-06-2019
8 GT13358 Kho giáo trình - Tầng 5 531 BÔ-M Giáo trình 8 Hạn trả:13-05-2019
9 GT13359 Kho giáo trình - Tầng 5 531 BÔ-M Giáo trình 9 Hạn trả:08-06-2020
10 GT13360 Kho giáo trình - Tầng 5 531 BÔ-M Giáo trình 10 Hạn trả:03-01-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 29