Sách Tiếng ViệtSách giáo trình Tiếng Việt
531 ĐI-H (2)
Bài tập cơ học cơ sở /.
DDC 531
Tác giả CN Đinh Thế Hanh
Nhan đề Bài tập cơ học cơ sở /. Tập 2, Động lực học / Đinh Thế Hanh, Lê Ngọc Chấn.
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1999
Mô tả vật lý 163tr. ; 20,5cm.
Từ khóa tự do Lý thuyết va chạm
Từ khóa tự do Cơ học giải tích
Từ khóa tự do Động lực học
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Chấn
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(226): GT13097-284, GT79653-66, GT79975-88, GT83034-43
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04201-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011448
00211
004F0DC4F26-B3B6-4393-93F2-9A5C536F5435
005201810170928
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c10700
039|a20181017092523|bthuctap1|c20181015161001|dlinhnm|y20161004141515|zlinhnm
082 |a531|bĐI-H (2)
100 |aĐinh Thế Hanh
245 |aBài tập cơ học cơ sở /. |nTập 2, |pĐộng lực học / |cĐinh Thế Hanh, Lê Ngọc Chấn.
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1999
300 |a163tr. ; |c20,5cm.
653 |aLý thuyết va chạm
653 |aCơ học giải tích
653 |aĐộng lực học
700 |aLê Ngọc Chấn
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(226): GT13097-284, GT79653-66, GT79975-88, GT83034-43
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04201-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/baitapcohoccosotap2thumbimage.jpg
890|a229|b370|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04201 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 ĐI-H (2) Giáo trình 1
2 TK04202 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 ĐI-H (2) Giáo trình 2
3 TK04203 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 ĐI-H (2) Giáo trình 3
4 GT13097 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 4 Hạn trả:14-06-2019
5 GT13098 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 5 Hạn trả:02-07-2018
6 GT13099 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 6 Hạn trả:03-06-2019
7 GT13100 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 7 Hạn trả:03-01-2019
8 GT13101 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 8 Hạn trả:03-01-2019
9 GT13102 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 9
10 GT13103 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 10 Hạn trả:03-01-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 23