Sách Tiếng ViệtSách giáo trình Tiếng Việt
531 ĐI-H (2)
Cơ học cơ sở /.
DDC 531
Tác giả CN Đinh Thế Hanh
Nhan đề Cơ học cơ sở /. Tập 2, Động lực học/ Đinh Thế Hanh.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1999
Mô tả vật lý 167tr. ; 20,5cm.
Từ khóa tự do Lý thuyết dao động
Từ khóa tự do Lý thuyết va chạm
Từ khóa tự do Vật rắn
Từ khóa tự do Động lực học
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(286): GT12852-3096, GT79637-52, GT79960-74, GT83024-33
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04198-200
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011447
00211
004A05BF267-BA2D-42DB-96C7-C7C9748C3FE3
005201810170921
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c11000
039|a20181017091856|bhuongpt|c20181015155349|dlinhnm|y20161004140843|zlinhnm
082 |a531|bĐI-H (2)
100 |aĐinh Thế Hanh
245 |aCơ học cơ sở /. |nTập 2, |pĐộng lực học/ |cĐinh Thế Hanh.
250 |aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1999
300 |a167tr. ; |c20,5cm.
653 |aLý thuyết dao động
653 |aLý thuyết va chạm
653 |aVật rắn
653 |aĐộng lực học
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(286): GT12852-3096, GT79637-52, GT79960-74, GT83024-33
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04198-200
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/cohoccosotap2thumbimage.jpg
890|a289|b434|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT12852 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 4
2 GT12853 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 5 Hạn trả:03-01-2019
3 GT12854 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 6 Hạn trả:06-06-2019
4 GT12855 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 7
5 GT12856 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 8 Hạn trả:03-01-2019
6 GT12857 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 9 Hạn trả:08-06-2019
7 GT12858 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 10 Hạn trả:13-06-2019
8 GT12859 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 11 Hạn trả:06-09-2018
9 GT12860 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 12
10 GT12861 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (2) Giáo trình 13
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 29