Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
530 LÊ-H
Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi /
DDC 530
Tác giả CN Lê Ngọc Hồng
Nhan đề Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi / PGS.TS. Lê Hồng Ngọc (chủ biên); TS. Lê Ngọc Thạch
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 239tr. : minh họa ; 24cm.
Từ khóa tự do Môi trường liên tục
Từ khóa tự do Ứng suất
Từ khóa tự do Đàn hồi tuyến tính
Từ khóa tự do Lý thuyết đàn hồi
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Thạch
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(184): GT12420-603
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04131-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011414
00211
004002188E5-B9AD-4138-A175-BB75524E3813
005201810170908
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c27.000
039|a20181017090511|bhuongpt|c20181015162033|dlinhnm|y20160930151817|zthuctap1
082 |a530|bLÊ-H
100 |aLê Ngọc Hồng
245 |aCơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi / |cPGS.TS. Lê Hồng Ngọc (chủ biên); TS. Lê Ngọc Thạch
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2002
300 |a239tr. : |bminh họa ; |c24cm.
653 |aMôi trường liên tục
653 |aỨng suất
653 |aĐàn hồi tuyến tính
653|aLý thuyết đàn hồi
700|aLê Ngọc Thạch
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(184): GT12420-603
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04131-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/cosohoahocmoitruonglientucthumbimage.jpg
890|a187|b115|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04131 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 530 LÊ-H Giáo trình 1
2 TK04132 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 530 LÊ-H Giáo trình 2
3 TK04133 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 530 LÊ-H Giáo trình 3
4 GT12420 Kho giáo trình - Tầng 5 530 LÊ-H Giáo trình 4
5 GT12421 Kho giáo trình - Tầng 5 530 LÊ-H Giáo trình 5
6 GT12422 Kho giáo trình - Tầng 5 530 LÊ-H Giáo trình 6
7 GT12423 Kho giáo trình - Tầng 5 530 LÊ-H Giáo trình 7
8 GT12424 Kho giáo trình - Tầng 5 530 LÊ-H Giáo trình 8 Hạn trả:30-10-2020
9 GT12425 Kho giáo trình - Tầng 5 530 LÊ-H Giáo trình 9
10 GT12426 Kho giáo trình - Tầng 5 530 LÊ-H Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 19