Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
005.3 AUT
AutoCad 2000 thiết kế trong môi trường 3D /
DDC 005.3
Nhan đề AutoCad 2000 thiết kế trong môi trường 3D / Nhóm tác giả Đại học Bách Khoa
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2000
Mô tả vật lý 342tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do AutoCad
Từ khóa tự do Hình chiếu ba chiều
Từ khóa tự do Mô hình ba chiều
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00273-5
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(86): GT00157-242
000 00000nam#a2200000ua#4500
001140
00211
00495489A39-3AFE-425C-8DA8-64576407C905
005201810170903
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c59000
039|a20181017090312|bthuygt|c20181015155208|dthuygt|y20160825102841|zlinhnm
082 |a005.3|bAUT
245 |aAutoCad 2000 thiết kế trong môi trường 3D / |cNhóm tác giả Đại học Bách Khoa
260 |aH. : |bThống kê, |c2000
300 |a342tr. ; |c27cm.
653 |aAutoCad
653 |aHình chiếu ba chiều
653 |aMô hình ba chiều
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00273-5
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(86): GT00157-242
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/autocadthumbimage.jpg
890|a89|b79|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK00273 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.3 AUT Giáo trình 1
2 TK00274 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.3 AUT Giáo trình 2
3 TK00275 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.3 AUT Giáo trình 3
4 GT00157 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 AUT Giáo trình 4
5 GT00158 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 AUT Giáo trình 5
6 GT00159 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 AUT Giáo trình 6 Hạn trả:26-08-2019
7 GT00160 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 AUT Giáo trình 7
8 GT00161 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 AUT Giáo trình 8 Hạn trả:27-07-2019
9 GT00162 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 AUT Giáo trình 9
10 GT00163 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 AUT Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9