Sách Tiếng Việt
624.2 ĐA-L
Mỹ học cầu đường/
DDC 624.2
Tác giả CN Đào Xuân Lâm
Nhan đề Mỹ học cầu đường/ PGS.TS. Đào Xuân Lâm, GS.TS. Đỗ Bá Chương
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2003
Mô tả vật lý 170 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Cầu đường
Từ khóa tự do Mỹ học
Từ khóa tự do Mỹ học cầu
Từ khóa tự do Mỹ học đường
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04014-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011363
0021
00472FAC16D-09E2-42C0-AB5B-A3B7F1D41885
005201807231047
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c110000
039|a20180723104802|bduocnd|c20180126141311|dcuonglv|y20160929151000|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a624.2|bĐA-L
100 |aĐào Xuân Lâm|cPGS.TS.|eChủ biên
245 |aMỹ học cầu đường/|cPGS.TS. Đào Xuân Lâm, GS.TS. Đỗ Bá Chương
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2003
300 |a170 tr. ; |c27 cm.
653 |aCầu đường
653 |aMỹ học
653|aMỹ học cầu
653|aMỹ học đường
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04014-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/myhoccauduong/myhoccau_2003_p1/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a3|b1|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04014 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 ĐA-L Sách Tiếng Việt 1
2 TK04015 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 ĐA-L Sách Tiếng Việt 2
3 TK04016 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 ĐA-L Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1