Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
628 HO - H
Hướng dẫn đồ án môn học cấp và thoát nước:
DDC 628
Tác giả CN Hoàng Nhuệ
Nhan đề Hướng dẫn đồ án môn học cấp và thoát nước: Dùng cho kỹ sư thiết kế và quản lý công trình đô thị/ Hoàng Nhuệ
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1991
Mô tả vật lý 60 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Trường Đại học Kiến trúc Hà nội
Từ khóa tự do Cấp thoát nước
Từ khóa tự do Đồ án cấp thoát nước
Từ khóa tự do Cấp nước
Từ khóa tự do Đồ án môn học
Từ khóa tự do Thoát nước
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK03525
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011178
0021
004F3A93366-77A5-4BAC-B4BD-A7A83A1E6EE7
005201805081505
008160608s1991 vm vie
0091 0
039|a20180508150550|bduocnd|y20160927091635|zminhdn
041 |avie
082 |a628|bHO - H
100 |aHoàng Nhuệ
245 |aHướng dẫn đồ án môn học cấp và thoát nước: |bDùng cho kỹ sư thiết kế và quản lý công trình đô thị/ |cHoàng Nhuệ
260 |aH. : |bXây dựng, |c1991
300 |a60 tr. ; |c27 cm.
500 |aTrường Đại học Kiến trúc Hà nội
653 |aCấp thoát nước
653 |aĐồ án cấp thoát nước
653|aCấp nước
653|aĐồ án môn học
653|aThoát nước
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK03525
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/huongdandoanmonhoccapvathoatnuoc_1991/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03525 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 HO - H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1