Sách Tiếng Việt
624.2 ĐA - N
Áp dụng công nghệ đúc đẩy trong xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực
DDC 624.2
Tác giả CN Đặng Gia Nải
Nhan đề Áp dụng công nghệ đúc đẩy trong xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực
Nhan đề PGS. TS Đặng Gia Nải
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2009
Mô tả vật lý 179 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Công nghệ đúc đẩy
Từ khóa tự do Kết cấu phụ trợ
Từ khóa tự do Thiết kế nhịp dầm
Từ khóa tự do Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03415-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011135
0021
004534DADCC-D03D-470D-9864-0C283D5F1F70
005201801091512
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c48000
039|a20180109151240|bduocnd|c20160926144948|dminhdn|y20160926144827|zminhdn
041 |avie
082 |a624.2|bĐA - N
100 |aĐặng Gia Nải|cPGS.TS
245 |aÁp dụng công nghệ đúc đẩy trong xây dựng cầu bê tông cốt thép dự ứng lực
245|cPGS. TS Đặng Gia Nải
260 |aH. : |bXây dựng, |c2009
300 |a179 tr. ; |c24 cm.
653 |aCông nghệ đúc đẩy
653 |aKết cấu phụ trợ
653 |aThiết kế nhịp dầm
653|aCầu bê tông cốt thép dự ứng lực
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03415-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/apdungcongngheducdaytrongxdcaubtctduungluc/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03415 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 ĐA - N Sách Tiếng Việt 1
2 TK03416 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 ĐA - N Sách Tiếng Việt 2
3 TK03417 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 ĐA - N Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1