Sách Tiếng ViệtSách giáo trình Tiếng Việt
721 NG-T
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng/
DDC 721
Tác giả CN Nguyễn Đức Thiềm
Nhan đề Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng/ PGS.PTS Nguyễn Đức Thiềm, PGS.PTS Nguyễn Mạnh Thu, PGS.PTS Trần Bút
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1997
Mô tả vật lý 291tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Khung nhà
Từ khóa tự do Móng nhà
Từ khóa tự do Nhà dân dụng
Từ khóa tự do Sàn nhà
Từ khóa tự do Mái nhà
Môn học Kiến trúc dân dụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Thu
Tác giả(bs) CN Trần Bút
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03392-4
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(100): GT65648-747
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011129
00211
0040F1E86ED-F68F-4C25-9761-0F679D4B25EB
005201810170926
008160608s1997 vm vie
0091 0
020 |c33000
039|a20181017092331|bhuongpt|c20181015162352|dhuongpt|y20160926143759|zlinhnm
082 |a721|bNG-T
100 |aNguyễn Đức Thiềm|cPGS.PTS|eChủ biên
245 |aCấu tạo kiến trúc nhà dân dụng/ |cPGS.PTS Nguyễn Đức Thiềm, PGS.PTS Nguyễn Mạnh Thu, PGS.PTS Trần Bút
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1997
300 |a291tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aKhung nhà
653 |aMóng nhà
653 |aNhà dân dụng
653 |aSàn nhà
653 |aMái nhà
690 |aKiến trúc dân dụng
700 |aNguyễn Mạnh Thu
700|aTrần Bút
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03392-4
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(100): GT65648-747
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1scannam2018/cautaokientrucnhadandung_2007/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a103|b193|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03392 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 721 NG-T Giáo trình 1
2 TK03393 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 721 NG-T Giáo trình 2
3 TK03394 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 721 NG-T Giáo trình 3
4 GT65648 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 4 Hạn trả:13-06-2019
5 GT65649 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 5 Hạn trả:17-06-2019
6 GT65650 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 6 Hạn trả:04-01-2019
7 GT65651 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 7 Hạn trả:10-06-2019
8 GT65652 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 8 Hạn trả:29-03-2019
9 GT65653 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 9 Hạn trả:10-06-2019
10 GT65654 Kho giáo trình - Tầng 5 721 NG-T Giáo trình 10 Hạn trả:10-06-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11