Đề tài nghiên cứu khoa họcĐề tài cấp Trường
338.5 LÊ-L
Nghiên cứu giải pháp phân phối hợp lý các nguồn lực của doanh nghiệp xây dựng khi thực hiện đồng thời nhiều dự án trên cơ sở vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính:
DDC 338.5
Tác giả CN Lê Đình Linh
Tác giả TT Trường ĐHXD
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp phân phối hợp lý các nguồn lực của doanh nghiệp xây dựng khi thực hiện đồng thời nhiều dự án trên cơ sở vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính: Đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2014; MS: 51-2014/KHXD/ GV.KS Lê Đình Linh
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2014
Mô tả vật lý 39tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Quy hoạch tuyến tính
Từ khóa tự do Phân phối nguồn lực
Từ khóa tự do Doanh nghiệp xây dựng
Từ khóa tự do Nguồn lực doanh nghiệp
Từ khóa tự do Nhiều dự án
Địa chỉ TVXDKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3(1): DT00061
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110769
00251
004CDBDDF86-781B-460A-A0D5-D36F37A11FF6
005201810031550
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20181003155036|blinhnm|c20170929152901|dduocnd|y20170418154427|zanhnq
082 |a338.5|bLÊ-L
100 |aLê Đình Linh
110 |aTrường ĐHXD
245 |aNghiên cứu giải pháp phân phối hợp lý các nguồn lực của doanh nghiệp xây dựng khi thực hiện đồng thời nhiều dự án trên cơ sở vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính: |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2014; MS: 51-2014/KHXD/ |cGV.KS Lê Đình Linh
260 |aH. : |bĐHXD, |c2014
300 |a39tr. ; |c30 cm.
653 |aQuy hoạch tuyến tính
653 |aPhân phối nguồn lực
653 |aDoanh nghiệp xây dựng
653|aNguồn lực doanh nghiệp
653|aNhiều dự án
852|aTVXD|bKho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): DT00061
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/detainckh/2014/dt00061ledinhlinh/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT00061 Kho Đề tài - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 LÊ-L Đề tài 1
  1 of 1