Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
624.014 NG - C
Các thuật ngữ kỹ thuật Việt - Anh, Anh - Việt cầu đường ô tô /
DDC 624.014
Tác giả CN Nguyễn Quang Chiêu
Nhan đề Các thuật ngữ kỹ thuật Việt - Anh, Anh - Việt cầu đường ô tô / Nguyễn Quang Chiêu
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2004
Mô tả vật lý 177 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Công trình mặt đường
Từ khóa tự do Công trình nền đường
Từ khóa tự do Khảo sát thiết kế đường
Từ khóa tự do Thuật ngữ kỹ thuật
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK03237-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011072
0021
004F0F3E111-FC58-45A6-8701-91A528D3F852
005201801180924
008160608s2004 vm vie
0091 0
020 |c24000
039|a20180118092424|bduocnd|y20160926085040|zminhdn
041 |avie
082 |a624.014|bNG - C
100 |aNguyễn Quang Chiêu
245 |aCác thuật ngữ kỹ thuật Việt - Anh, Anh - Việt cầu đường ô tô / |cNguyễn Quang Chiêu
260 |aH. : |bXây dựng, |c2004
300 |a177 tr. ; |c21 cm.
653 |aCông trình mặt đường
653 |aCông trình nền đường
653 |aKhảo sát thiết kế đường
653 |aThuật ngữ kỹ thuật
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK03237-8
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/cacthuatngukythuatvietanhanhvietcauduongoto/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK03237 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.014 NG - C Sách Tiếng Việt 1
2 TK03238 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.014 NG - C Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1