Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtGiáo trình
627.2 ĐI-C
Thiết kế công trình biển trọng lực bê tông /
DDC 627.2
Tác giả CN Đinh Quang Cường
Nhan đề Thiết kế công trình biển trọng lực bê tông / PGS.TS Đinh Quang Cường
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 144tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Tìm hiểu sự phát triển của ngành xây dựng các công trình biển bê tông. Trình bày cấu tạo chung của công trình biển trọng lực bê tông. Xác định tải trọng, tính kết cấu, tính toán thiết kế các cấu kiện của kết cấu khối chân đế và nền móng công trình biển trọng lực bê tông
Từ khóa tự do Công trình biển
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Kết cấu công trình biển
Từ khóa tự do Tải trọng công trình biển
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05872-4
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT73684-730
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110563
00211
004765D8CAC-B292-41DA-B551-A16EC4718429
005201810170910
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786048219901|c79000
039|a20181017091015|blinhnm|c20181015162544|dlinhnm|y20170407103646|zlinhnm
082 |a627.2|bĐI-C
100 |aĐinh Quang Cường
245 |aThiết kế công trình biển trọng lực bê tông / |cPGS.TS Đinh Quang Cường
260 |aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a144tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520|aTìm hiểu sự phát triển của ngành xây dựng các công trình biển bê tông. Trình bày cấu tạo chung của công trình biển trọng lực bê tông. Xác định tải trọng, tính kết cấu, tính toán thiết kế các cấu kiện của kết cấu khối chân đế và nền móng công trình biển trọng lực bê tông
653 |aCông trình biển
653 |aBê tông cốt thép
653|aKết cấu công trình biển
653|aTải trọng công trình biển
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05872-4
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT73684-730
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/thietkecongtrinhbientronglucbetong/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a50|b46|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK05872 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 ĐI-C Giáo trình 1
2 TK05873 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 ĐI-C Giáo trình 2
3 TK05874 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 ĐI-C Giáo trình 3
4 GT73684 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 4
5 GT73685 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 5 Hạn trả:15-01-2018
6 GT73686 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 6
7 GT73687 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 7
8 GT73688 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 8
9 GT73689 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 9
10 GT73690 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 10
  1  2  3  4  5 of 5