Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp / PTS.KTS Nguyễn Minh Thái
H. : Xây dựng, 1995
200tr. ; 27cm.
Nguyễn Minh Thái

Đầu mục:83 (Lượt lưu thông:105)

2
Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp / PTS.KTS Nguyễn Minh Thái
H. : Xây dựng, 1999
200 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Minh Thái

Đầu mục:55 (Lượt lưu thông:99) Tài liệu số:1

3
Thiết kế kiến trúc công nghiệp / PTS.KTS. Nguyễn Minh Thái
H. : Xây dựng, 1996
235 tr. ; minh họa 27 cm. :
Nguyễn Minh Thái

Đầu mục:233 (Lượt lưu thông:721) Tài liệu số:1

4
       1 of 1