Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
4
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần kết cấu nhà cửa / GS.TS Ngô Thế Phong... [et al.]
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996
315tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:3
5
Kết cấu bê tông cốt thép: Phần kết cấu nhà cửa : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng / Ngô Thế Phong (chủ biên)...[et al.]
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
315tr. : minh họa ; 24cm.
Ngô Thế Phong

Đầu mục:3 Tài liệu số:1
       1  2  3  4  5  6 of 6