Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập kỹ thuật điện/ PTS. Trương Tri Ngộ; PTS. Ngô Xuân Tùng, KS. Hà Đặng Cao Phong
H. : Xây dựng, 1998
162 tr. ; 27 cm.
Trương Tri Ngộ

Đầu mục:282 (Lượt lưu thông:936) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Cung cấp điện an toàn và chống sét : Cho nhà ở và công trình công cộng / Trương Tri Ngộ
H. : Xây dựng, 2005
179tr. ; 27cm.
Trương Tri Ngộ

Đầu mục:277 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Kỹ thuật điện / Trương Tri Ngộ...[et al.]
H. : Khoa học và kỹ thuật, 1996
285tr. ; 24cm.


Đầu mục:52 (Lượt lưu thông:106)

4
Kỹ thuật điện / TS. Trương Tri Ngộ (chủ biên) ...[et al.]
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000
287tr. ; 24cm.


Đầu mục:236 (Lượt lưu thông:879) Tài liệu số:1

5
Kỹ thuật điện tử / PTS.Trương Tri Ngộ; KS. Vũ Hồng Dư; KS. Hà Đặng Cao Phong
H. : Khoa học và kỹ thuật, 1997
167tr. : minh họa ; 24cm.
Trương Tri Ngộ

Đầu mục:125 (Lượt lưu thông:376) Tài liệu số:1

       1  2 of 2