Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng/ PGS.PTS Nguyễn Đức Thiềm, PGS.PTS Nguyễn Mạnh Thu, PGS.PTS Trần Bút
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1997
291tr. : minh họa ; 27cm.
Nguyễn Đức Thiềm

Đầu mục:103 (Lượt lưu thông:281) Tài liệu số:1

2
3
Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu / GS.TS.KTS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Thiềm
H. : Xây dựng, 2006
411tr. ; 27cm.
Nguyễn Đức Thiềm

Đầu mục:193 (Lượt lưu thông:340) Tài liệu số:2

4
5
Góp phần tìm hiểu bản sắc kiến trúc truyền thống Việt Nam / PGS. TS. Nguyễn Đức Thiềm
H. : Xây dựng, 2000
162 tr. : ảnh ; 27 cm.
Nguyễn Đức Thiềm

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1)
       1  2  3  4 of 4