Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các kết cấu mặt đường kiểu mới / Nguyễn Quang Chiêu
H. : Xây dựng, 2007
209tr. ; 27cm.
Nguyễn Quang Chiêu

Đầu mục:38 (Lượt lưu thông:6)
2
Các phương pháp thiết kế mặt đường của các nước phương Tây / Nguyễn Quang Chiêu
H. : Giao thông vận tải, 2001
143 tr. ; 19 cm.
Nguyễn Quang Chiêu

Đầu mục:3
3
Các thuật ngữ kỹ thuật Việt - Anh, Anh - Việt cầu đường ô tô / Nguyễn Quang Chiêu
H. : Xây dựng, 2004
177 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Quang Chiêu

Đầu mục:2 Tài liệu số:1

4
Các thuật ngữ kỹ thuật Việt - Anh, Anh - Việt cầu đường ô tô / Nguyễn Quang Chiêu
H. : Xây dựng, 2004
180tr. ; 21cm.
Nguyễn Quang Chiêu

Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Mặt đường bê tông xi măng / Nguyễn Quang Chiêu
H. : Xây dựng, 1985
177tr. ; 27cm.
Nguyễn Quang Chiêu

Đầu mục:2
       1  2  3 of 3