Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập nhiệt động kỹ thuật : Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật Công trình / TS. Lê Nguyên Minh
H. : Giáo dục Việt nam, 2009
143 tr. ; 27 cm.
Lê Nguyên Minh

Đầu mục:517 (Lượt lưu thông:293) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
3
4
Giáo trình nhiệt động kỹ thuật : Dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công trình / TS Lê Nguyên Minh
H. : Giáo dục, 2009
251tr. ; 27cm.
Lê Nguyên Minh

Đầu mục:424 (Lượt lưu thông:299) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình nhiệt kỹ thuật công trình: Dùng cho các trường Đại học khối Kỹ thuật công trình/ PGS. TS. Lê Nguyên Minh
H. : Giáo dục, 2013
239 tr. ; 27 cm.
Lê Nguyên Minh

Đầu mục:220 (Lượt lưu thông:656) Tài liệu số:1

       1  2 of 2